Sunday, April 11, 2010

tháng 4 đen

Kẻ Nhân định việc Nước
Kẻ Trí định việc Dân
Kẻ Dũng định việc Quân
Kẻ Hiền Quản trong ngoài

Làm mất Nước một ngày
Làm mất sự nghiệp một canh bạc
Làm mất niềm tin chỉ 1 hành động bạc ác

No comments:

Post a Comment