Friday, June 19, 2009

CSVN Dùng Cờ Tỉnh Phúc Kiến Của TC Làm QK


Nguyễn Mỹ Linh, Cập Nhựt 2009/06

Tử huyệt của ĐCSVN chính là dùng lá cờ của tỉnh Phúc Kiến (1933) bên TC làm lá cờ nước, bằng chứng :

Trong tài liệu của http://www.worldstatesmen.org/China.html, quý vị nên chú ý lá cờ của VC vào 29/09/1945 là lá cờ đỏ ngôi sao vàng, với cánh sao cong bầu ra chớ không phải là đường thẳng, được ghi vào khoảng giữa trang như sau : {{ ghi chú : lá cờ đỏ sao vàng này đã bị lấy ra sau khi Worldstatemen.org bị VC khiếu nại, bây giờ chỉ còn để lại hàng chữ : Chairman of the People’s Government (at Fuzhou) 21/11/1933 – 21/01/1934 Li Jishen (*) (b. 1884 – d. 1959) }}

(Lá cờ của tỉnh Phúc Kiến (TC), bị gỡ ra trong trang web www.worldstatesmen.org/China.html này ít ra từ 2005)

{{Chairman of the People’s Government (at Fuzhou)
21/11/1933 – 21/01/1934 Li Jishen (*) (b. 1884 – d. 1959)
}}

Cờ Của tỉnh Phúc Kiến, Tàu

Khi bạn vào trang nhà của http://worldstatemen.org, bạn sẽ nhận thấy sự khả tín của trang nhà này với nhiều tài liệu lịch sử về tất cả các lá cờ trên toàn thế giới. Vào thời gian chỉ có 2 tháng, từ 21/11/1933 đến 21/01/1934, ông Li Jishen làm chủ tịch của thủ phủ Phúc Châu (Fuzhou) thuộc tỉnh Phúc Kiến (Fujian). Đây là tài liệu lịch sử có ghi chú (b. 1884 – d. 1959) và ông Li Jishen là một nhân chứng lịch sử. Ngoài ra, qúy vị có thể tham khảo bộ phim “Trường Chinh” 24 tập của TC do đạo diễn Kim Thao, với Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông đánh với quân đội của Tưởng Giới Thạch, nếu bạn để ý một chút sẽ thấy cảnh Hồng Quân TC phất cờ đỏ sao vàng mập trong các trận đánh. Phim này được chiếu trên đài truyền hình VTV3 tại Việt Nam. Phân tích, chúng ta thấy có thể có 2 trường hợp xảy ra :

1) Mao Trạch Đông đã có dã tâm xem VN như là một chư hầu, nên gạt lãnh đạo thời đó lấy lá cờ của tỉnh Phúc Kiến làm cờ nước, hoặc lãnh đạo thời đó đã tình nguyện làm quân khuyễn mã cho TC. Qua trường hợp 1 này, chúng ta thấy sự việc rất hữu lý vì cái quan niệm Đại Hán của người Tàu, lúc nào cũng xem VN như một chư hầu, trong suốt chiều dài lịch sử đô hộ ngàn năm. Chúng ta hãy nhìn xem lá cờ TC phía dưới. Sao lớn có thể tượng trưng cho chính sách Đại Hán và VN chính là 1 trong những ngôi sao nhỏ đó. Trường hợp 1 này rất hữu lý, nó nói lên tính cách làm tay sai, làm chư hầu, làm quân khuyễn mã của nhà cầm quyền Viêt Nam thời đó, trong đó có ông Hồ Chí Minh, ngày 29/09/1945 sau khi tuyên bố độc lập, đã đưa ra lá cờ đỏ sao vàng làm lá cờ nước. Toàn dân nếu biết được điều này thì đây chính là tử huyệt của Đảng CSVN, vì nhà cầm quyền thời đó là tiền thân của ĐCSVN trong hiện tại.

2) Lãnh đạo thời đó tự chọn lá cờ đỏ sao vàng, trường hợp 2 khó mà đứng vững. Tại sao tự nhiên có nền đỏ sao vàng ? ? ? Cái ý kiến này đã từ đâu mà ra ? ? ? Trong khi đó, lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa đã nói đến lá cờ vàng qua 2 câu thơ truyền miệng có từ thời 2 bà Trưng :

- Đầu voi phất nhọn Cờ Vàng,
- Chị em nương tử thay quyền tướng quân.


Nhà cầm quyền thời đó, có lẽ đã không biết chủ tâm qúa nham hiểm của TC. Có nghĩa là sau khi VC trương lá cờ đỏ sao vàng vào năm 1945, thì 5 năm sau, 1949, TC đổi lại lá cờ nước của họ thành lá cờ có 4 ngôi sao vàng và 1 ngôi sao lớn tượng trưng cho Đại Hán. Thế là lá cờ đỏ sao vàng trở thành lá cờ của 1 trong 4 chư hầu.

Thêm một bằng chứng nữa là sau này, có lẽ vì nhiều người biết được sự thật là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, nên vào ngày 30/11/1955, VC cho đổi lá cờ nước thành lá cờ hơi khác là những đường cong bầu, trở thành những đường thẳng, như được ghi lại trang trang nhà của
http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html như sau :

29/09/1945 – 30/11/1955 North Vietnam Adopted 30/11/1955 ; (flag of North VN only to 02/07/1976)

Kết luận :

Tất cả mọi người Việt Nam dù là theo chủ nghĩa cộng sản hay không cộng sản cần loại bỏ biểu tượng lá cờ máu này. Nó phát sinh từ tỉnh Phúc Kiến, hãy gởi nó trả về cho TC. Biểu tượng này vô cùng nhục nhã cho đất nước VN, vì nó là một phần nhỏ trong lá cờ của TC. Chấp nhận nó chẳng khác nào chấp nhận làm thân khuyễn mã cho TC. Hãy kiên quyết và dứt khoát đấu tranh đòi cho được việc thay đổi lá cờ máu này.


Nguy
ê ễ n M ỹ Linh 19/11/2005
Mylinhng@aol.com Mylinhng@aol.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó.
http://vn1info.com/mylinhng.htm

No comments:

Post a Comment