Sunday, July 19, 2009

bài của Mục sư Lê Hồng QUANG

1. Là qui hoạch treo 13 năm; sự kiện này vi phạm điều 29 khoản 3 Luật đất đai 2003.

2. Là khu qui hoạch chưa có nhà đầu tư, chủ đầu tư là UBND TP. HCM không có năng lực kỹ thuật và tài chánh, bị động lẫn lệ thuộc; sự kiện này vi phạm qui chế đầu tư.

3. Không chú ý đến hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; sự kiện này vi phạm khoản 1d, 2c điều 22 Luật đất đai năm 2003.

4. Không đánh giá tiềm năng đất khiến người sử dụng đất thiệt hại khi bị thu hồi; sự kiện này vi phạm điều 23 khoản 1a của Luật đất đai 2003.

5. Các dự án phát triển kinh tế Chính quyền không cho nhân dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất; sự kiện này vi phạm điều điều 40 khoản 2 của Luật đất đai, ức hiếp nhân dân quá đáng.

6. Về tái định cư không theo đúng luật qui định “khu tái định cư được qui hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”; sự kiện này vi phạm nghiêm trọng điều 42 Luật đất đai.

7. Áp giá đền bù sai luật đất đai; sự kiện này vi phạm khoản 1a điều 56 Luật đất đai chưa sát giá thực tế, làm thiệt hại lớn cho công dân. Tại thời điểm trả tiền bồi thường giá đất biến động và tiền mất giá không tính trượt giá cho dân do lỗi kéo dài dự án mà không phải lổi của dân.

8. Diện tích vừa đất ở và đất nông nghiệp dưới 200m2, không được tính đất ở như qui định, trái lại còn tìm cách khấu trừ. Nhà mặt tiền thì không đền đúng giá trị.

9. Diện tích đất nông nghiệp xen kẽ dân cư và trong địa giới phường vẫn không được tính bằng 40% đất ở liền kề theo Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của UBND TP. HCM.

10. Diện tích đất ao, vườn nông nghiệp ngoài 200m2 đất ở trong cùng một hộ sử dụng vẫn chưa tính bằng 30% đất ở liền kề theo như quyết định điểm c khoản 3 điều 3 QĐ 135/2002/QĐ- UB và 123/2006/QĐ- UBND. TP HCM, làm thiệt hại rất lớn cho dân nghèo di dời trước.

11. Diện tích 160 hecta đất tái định cư theo QĐ 367/TTg. Ngày 04/06/1997 của Thủ Tướng chính phủ qui định định cư tại chỗ cho dân nay biến đâu không làm hạ tầng cho dân đến ở và đây là sự mất mát chưa có tiền lệ lịch sử qui hoạch đô thị tại Việt Nam.

12. Không hề ưu tiên nhu cầu tái định cư tại chổ theo qui định Thủ Tướng và lo hậu thu hồi đối với khối dân di dời khổng lồ họ ăn ở hay đi về đâu? Sự kiện này vi phạm trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật pháp có tính bắt buộc, phớt lờ Luật đất đai là đạo luật mẹ. Về lãnh vực nầy, đạo nghĩa và trách nhiệm của một chính quyền “của dân, do dân, vì dân” phải là làm thật sự chứ không chỉ nói suông!

13. Bưng bít thông tin trong một thời gian dài, không đối thoại với dân cách rộng rãi.

14. Sử dụng văn bản Luật gốc hết hiệu lực (NĐ22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998) để làm nền tảng cho việc áp đặt giá thấp nhất, ép nhân dân nhận tiền đền bù ít hơn hơn 50% giá trị đất ở và mất khoảng 20 lần giá trị đất nếu đất của họ chỉ được đền theo tiêu chuẩn đất nông nghiệp.

15. Chính phủ đã đặt bút ký phê duyệt khu Đô thị mới Thủ Thiêm là Đô thị, xã lên phường, quận thì không còn loại đất nào lội ngược dòng qui hoạch để trở thành đất nông nghiệp được, nhưng các nạn nhân của việc thu hồi đất bị ép phải nhận giá đền bù cực thấp! Đúng ra phải đền bù theo thiêu chuẩn đất ở, rồi trừ tiền chuyển đổi mục đích. Xà xẻo tiền đền bù khi định mốc thời gian sử dụng đất, đất thực tế đã sử dụng ổn định trước 1975-1998 vẫn bị tước mất tiền đền bù, gây oan ức trong dân.

16. Xây dựng một đô thị văn minh mà nếu nhân dân bị vứt ngoài lề thì không bao giờ gọi đó là đô thị văn minh, nhất là ý kiến phản biện của người dân bị xem thường, dân vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với nhà đầu tư và thân phận tái định cư tại chỗ vẫn mơ hồ! thật đó là những rào cản cho sự phát triển ĐTMTT mà thôi. Nhà cầm quyền CSVN cần xét lại lý tưởng qui hoạch.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang

Góp ý với cử tri đi đối thoại

‒ điện thoại: 0978207007)

‒ địa chỉ nhà: C5/1H Trần Não,
Bình Khánh, Q. 2, HCM

No comments:

Post a Comment