Monday, July 6, 2009

Nỗi nhục của chế độ

Đây là những hình ảnh được “khoe” trên khắp các website Trung Quốc mấy ngày qua về việc tàu tuần tra của lực lượng Hải quân Trung Quốc chặn bắt các ngư dân Việt Nam đang đánh cá ngay trên vùng biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam.

Những hình ảnh uất… nhục!

_______________

No comments:

Post a Comment